نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در آبان ماه 1394

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در آبان ماه سال 1394

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در آبان ماه 1394 به تفکیک شهرستان در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف نام متقاضی شهرستان روستا نتایج کمیسیون
1 کریم غلامی لفوت آستانه لفوت پایین صدور پروانه
2 کیومرث بقائی بنه حور تالش لمیر صدور پروانه
3 یاسین نوید طالمی رشت طالم سه شنبه صدور پروانه
4 صفرعلی قاسم زاده سروندانی رشت سروندان صدور پروانه
5 رامین قاسمی پورسندسی رودبار خاصکول صدور پروانه
6 حسین جلالی برسر رودبار بره سر ایراد مالکیتی
7 رضا بهبودی اسکلکی رودبار اسکولک صدور پروانه
8 رحیم قلیچی لوشانی رودبار نمک آوران ایراد مالکیتی
9 بهزاد حسنی گلورزی رودبار دشتگان ایراد فنی
10 حجت اله پور امیدی جیرندهی رودبار جیرنده (مصرف:گوساله پرواری)/ صدور پروانه
11 حجت اله پور امیدی جیرندهی رودبار جیرنده (مصرف:گردوکاری)/ صدور پروانه
12 منصور وحدتی پور لنگرود انبلانسرا صدور پروانه
13 زهرا رمضانی کشاورز ماسال دوله ملال صدور پروانه
14 فرید عباسی درخانه ماسال دوله ملال صدور پروانه
کد خبر: 671
  تاریخ خبر : سه‌شنبه 10 آذر 1394
  آخرین به‌روزرسانی : یکشنبه 22 آذر 1394
 کارشناس آب سطحی
 957