نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در بهمن ماه سال 1396

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در بهمن ماه سال 1396 به تفکیک شهرستان در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف

نام و نام خانوادگی متقاضی

شهرستان

نتایج کمیسیون

1

محمدرضا ابطحی و حجت فلاح

رضوانشهر

ارسال برای رفع نقص

2

حسین سعیدخانی و نازنین گل غلام نژاد

رضوانشهر

صدور پروانه

3

مرتضی حقگو

رضوانشهر

صدور پروانه

4

حجت فلاح

رضوانشهر

ارسال برای رفع نقص

5

مطلب الماسی

صومعه سرا

ارسال برای رفع نقص

6

نبی اله قربانی

صومعه سرا

ارسال برای رفع نقص

7

محمد طالبی و مهدی جوان

صومعه سرا

ارسال برای رفع نقص

8

جابر اصغری

صومعه سرا

ارسال برای رفع نقص

9

هوشنگ علی پور

صومعه سرا

ارسال برای رفع نقص

10

اردشیر بیگدلو

صومعه سرا

ارسال برای رفع نقص

11

یاسین شادخواه

صومعه سرا

صدور پروانه

12

شرکت کشت و صنعت خرما

لنگرود

ارسال برای رفع نقص

13

محمدعلی آرا

فومن

صدور پروانه

14

حسن فرح بخش

فومن

ارسال برای رفع نقص

15

رجبعلی محمدی

آستانه اشرفیه

صدور پروانه

16

احمدعلی و رضا موافق

آستانه اشرفیه

ارسال برای رفع نقص

17

موسی فلاح ابراهیم پور

آستانه اشرفیه

صدور پروانه

18

لیلا سرخی

تالش

ارسال برای رفع نقص

19

حاجت اله مرادی

تالش

ارسال برای رفع نقص

20

علی رجایی چوکامی

رشت

صدور پروانه

21

علیرضا رضازاده

رشت

صدور پروانه

22

صفرعلی صابر و سجاد جوادی

رشت

ارسال برای رفع نقص

23

بهزاد حسنی و احمد صلاحی

رودبار

ارسال برای رفع نقص

24

یوسف عیسی زاده و احمد مقدری

رودبار

صدور پروانه

25

شعبان کوهی

رودبار

صدور پروانه

26

سید یوسف حسنی

رودبار

صدور پروانه

27

فرض اله حیدری

رودبار

ارسال برای رفع نقص

28

رحمن پورباقر

رودسر

صدور پروانه

29

عبداله غلامعلی زاده

رودسر

صدور پروانه

 
کد خبر: 1120
  تاریخ خبر : یکشنبه 6 اسفند 1396
  آخرین به‌روزرسانی : دوشنبه 7 اسفند 1396
 کارشناس آب سطحی
 1970