اطلاعات کمیسیون آب زیرزمینی

اطلاعات مربوط به کمیسیون صدور پروانه های آب زیرزمینی

براساس کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه های آب زیرزمینی در مهرماه سال 97 تعداد 40 فقره پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: 1260
  تاریخ خبر : سه‌شنبه 29 آبان 1397
  آخرین به‌روزرسانی : چهارشنبه 7 آذر 1397
 کارشناس آب زیرزمینی
 1701