نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در مهر ماه سال 1397

اطلاعات کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در مهر ماه سال 1397

بر اساس کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در مهرماه  سال 1397 تعداد 24 فقره پرونده در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: 1258
  تاریخ خبر : سه‌شنبه 29 آبان 1397
  آخرین به‌روزرسانی : چهارشنبه 7 آذر 1397
 کارشناس آب سطحی
 1770