نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-آبان 94

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهر برداری آبهای زیرزمینی به تفکیک شهرستان-آبان 94

ردیف نام مالک شهرستان-روستا نتیجه کمیسیون
1 صمد شیبانی آستارا-لوندویل موافقت با بهره برداری
2 فرزاد شفق پور آستارا -قلعه موافقت با بهره برداری
3 سیده معصومه علوی آستارا-ویرمونی موافقت با بهره برداری
4 محمد سخی کار آستارا- باغچه سرا موافقت با بهره برداری
5 کبری مهدوی نورودی  آستانه اشرفیه-لفوت بالا موافقت با بهره برداری
6 محمود شریعتی مهر املش-خرشتم موافقت با بهره برداری
7 رحمتعلی پورجانی چهارده املش-چهارده سفلی موافقت با بهره برداری
8 محمود خدادوست املش-چهارده سفلی موافقت با بهره برداری
9 علیرضا مرادیان نصرت آباد تالش-نصرت آباد حویق موافقت با بهره برداری
10 قاسم فلکه دشتی ریک تالش- تکی تازه آباد موافقت با بهره برداری
11 محمد ذهنی چروده تالش-اسالم موافقت با بهره برداری
12 یاسر ساعی تالش-قروق موافقت با بهره برداری
13 شیرینعلی غنی زاده جولاندان تالش-حیان موافقت با بهره برداری
14 موسی صالحی جولندان تالش-حیان موافقت با بهره برداری
15 جهانگیر طاهری تالش-لیسار موافقت با بهره برداری
16 وحید طهماسبی دیزگاه  تالش-حیان موافقت با بهره برداری
17 بشیر مرتضوی لیسار تالش-لیسار موافقت با بهره برداری
18 سراج قلی پور خاله سرائی تالش-خاله سرای57 موافقت با بهره برداری
19 بابک کمالی نیا تالش-قروق موافقت با بهره برداری
20 مدینه دادایی ریک تالش-حیان موافقت با بهره برداری
21 نصیر اثمی شکردشت تالش-قروق موافقت با بهره برداری
22 سید واحید نوری جوکندان تالش-جوکندان موافقت با بهره برداری
23 ذبیح اله جمشیدی نصرت آباد تالش-نصرت آباد حویق موافقت با بهره برداری
24 بیان پورخودکار تالش-اسالم موافقت با بهره برداری
25 فتح اله باهوش دیگسرا تالش-سیاه بیل اسالم موافقت با بهره برداری
26 مسعود یکتا ناوان تالش-دولبین موافقت با بهره برداری
27 فوزیه فروتن لمر تالش-سیاه بیل اسالم موافقت با بهره برداری
28 حسین فاطمی دوست خطبه سرا تالش-خطبه سرا موافقت با بهره برداری
29 عبدالکریم بخشی زاده بالاده تالش-بالاده اسالم موافقت با بهره برداری
30 یعقوب عبادزاده تالش-لمیر موافقت با بهره برداری
31 مطلب شفائی جوکندان تالش-جوکندان موافقت با بهره برداری
32 مسعود اعرابی نائینی تالش-حویق موافقت با بهره برداری
33 جمشید فلاح نصرت آباد تالش-حویق موافقت با بهره برداری
34 نوراله علی پور بالاده تالش-اسالم موافقت با بهره برداری
35 مهران فرخ دوست الکامی تالش-اسالم موافقت با بهره برداری
36 غلامحسین بخت شاهی تالش-حیان موافقت با بهره برداری
37 اصغر فلاح تالش-جولندان موافقت با بهره برداری
38 فرید بابائی آستارا- باغچه سرا موافقت با بهره برداری
39 ابراهیم هدایتی رشت-میشامندان موافقت با بهره برداری
40 قربانعلی فروزان رشت-بلسکله سید ابوالقاسم موافقت با بهره برداری
41 صفرمحمدعاطفی رشت-سده موافقت با بهره برداری
42 محرمعلی و کریم له قلی پور رضوانشهر-شادکوه موافقت با بهره برداری
43 اذن اله مهر پورنوکنده رضوانشهر-نوکنده بزرگ موافقت با بهره برداری
44 آغابانو خانم پورجانی دشت میان رضوانشهر-درواز موافقت با بهره برداری
45 قسمت عاشق پور سیابیل رضوانشهر-سیابیل ساسانسرا موافقت با بهره برداری
46 گلناز پورحیمی ملال رضوانشهر-خوشابر موافقت با بهره برداری
47 اکرم شیدائی رزداری رضوانشهر-درواز بالا موافقت با بهره برداری
48 جمیله نجفی سجوبسری رودسر-کویه سفلی موافقت با بهره برداری
49 سیده مریم سعیدی و مینا صفری رودسر-پیرمحله موافقت با بهره برداری
50 جواد زینالعابدینی ملک میان رودسر-ملک میان موافقت با بهره برداری
51 وحید رحیم زاده سفلی رودسر-قاسم آباد سفلی موافقت با بهره برداری
52 عبداله دادجو رودسر-مردابسر موافقت با بهره برداری
53 مجید بزرگی راد شفت-لیفکو موافقت با بهره برداری
54 محمدتقی حسین زاده شفت-تالش محله فشالم موافقت با بهره برداری
55 طالب فیضی هندخاله صومعه سرا-صوفیانده موافقت با بهره برداری
56 بهرام یعقوبی صومعه سرا-کما موافقت با بهره برداری
57 رحمت احمدی معافی فومن-معاف محله موافقت با بهره برداری
58 محمد میزبان شلمانی لنگرود-شلمان موافقت با بهره برداری
59 عبدالحسین صابونچی لنگرود-کومله-خیابان شهید رجایی موافقت با بهره برداری
60 معصومه نیکروان شلمانی لنگرود-شلمان-بالامحله موافقت با بهره برداری
61 تقی نور میرزا شلمانی لنگرود-شلمان-جاده رودسر-کوچه جانباز موافقت با بهره برداری
62 علیرضا خلیلی املشی لنگرود-اطاقور-خاله سر موافقت با بهره برداری
63 محمد مظاهری مریدانی لنگرود-کومله-مریدان موافقت با بهره برداری
64 حسن سلطانی چپه زادی ماسال-انجیلان موافقت با بهره برداری
65 محمد حسن حسن پور رودسر-تازه آباد موافقت با بهره برداری
66 منصور مهر علیزاده رودسری رودسر-قاضی محله موافقت با بهره برداری
67 عیسی باذوق رودسر-گواسرای سفلی موافقت با بهره برداری
68 رامین نوری لاهیجان-کوگه موافقت با بهره برداری
69 سید رحیم سعادت میر قدیم لاهیجان-بوجایه موافقت با بهره برداری
70 سلیمان سلیمانی لاهیجان-دموچال موافقت با بهره برداری
71 عبد الرضا اصغر پور لاهیجان-چفل موافقت با بهره برداری
72 حمید حجتی راد لنگرود-شلمان موافقت با بهره برداری
73 صفر علی غلامی فتیده لنگرود-یعقوبیه-پایین قاضی محله موافقت با بهره برداری
74 رمضان خسروانی لنگرود-مجتمع مسکونی هنر-بلوک17 موافقت با بهره برداری
75 جعفر اعتمادی لنگرود-شلمان-بالا قاضی محله موافقت با بهره برداری
کد خبر: 669
  تاریخ خبر : دوشنبه 9 آذر 1394
  آخرین به‌روزرسانی : یکشنبه 22 آذر 1394
 کارشناس آب زیرزمینی
 1004