نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-آبان96

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری آبهای زیرزمینی به تفکیک شهرستان-آبان96

نتیجه کمیسیون

شهرستان-روستا

نام مالک

ردیف

صدور پروانه

تالش- لیسار محله دوم

هیبت اله رحمانی

1

صدور پروانه

فومن- حسینکوه

رحمان بخشی

2

صدور پروانه

شفت- طالش محله

محمدرودلی

3

صدور پروانه

تالش- سوست

علیرضا رحمانی

4

صدور پروانه

تالش- جماکو

علیرضا نیک روش

5

صدور پروانه

تالش- قنبر محله

وراث کریم جعفری

6

صدور پروانه

تالش- لیسار محله دوم

غلام حسین گل محمدی

7

صدور پروانه

سیاهکل - رجورازبرم

شهرک های صنعتی سیاهکل

8

صدور پروانه

لاهیجان - شهرک صنعتی لاهیجان

صنایع غذائی و آشامیدنی نمونه ایرانیان

9

صدور پروانه

تالش- هله دومه

خیراله پور کاظمی

10

 

کد خبر: 1116
  تاریخ خبر : یکشنبه 6 اسفند 1396
  آخرین به‌روزرسانی : دوشنبه 7 اسفند 1396
 کارشناس آب زیرزمینی
 1198