نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-مهر 96

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری آبهای زیرزمینی به تفکیک شهرستان-مهر 96

نتیجه کمیسیون

شهرستان-روستا

نام مالک

ردیف

صدور پروانه

تالش- چوبر

یحیی فرزانه

1

صدور پروانه

تالش- شیرآباد

اسرافیل نمازی

2

صدور پروانه

تالش- کوچلان پشته

عباس احدی

3

صدور پروانه

تالش- برزگرو

شهرزاد آقاجانی

4

صدور پروانه

تالش- حویق

رضا یادگار

5

صدور پروانه

تالش- لیسار محله اول

رسول ارژنگ

6

صدور پروانه

تالش- چلونصر

کمال الدین شمسی نژاد

7

صدور پروانه

تالش- گیلک محله

امر ا... راستی

8

صدور پروانه

تالش- رستم محله

سیروس داوودی

9

صدور پروانه

تالش- سید لر

حاج افسر جلیلی

10

کد خبر: 1115
  تاریخ خبر : یکشنبه 6 اسفند 1396
  آخرین به‌روزرسانی : دوشنبه 7 اسفند 1396
 کارشناس آب زیرزمینی
 964