نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در تیر ماه 1396

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در تیر ماه 1396 به تفکیک شهرستان در جدول زیر ارائه شده است:

 

ردیف

نام متقاضی

شهرستان

ملاحظات

1

بابک مرادمنه

لاهیجان

ارسال برای رفع نقص

2

موسی حسین پور

لاهیجان

صدور پروانه

3

ابراهیم علیزاده

لاهیجان

صدور پروانه

4

محمد و جواد ساعی

لنگرود

صدور پروانه

5

امیر محقق منتظری

لنگرود

صدور پروانه

6

ملوک پورفرج

صومعه سرا

صدور پروانه

7

عظیم صفری

صومعه سرا

صدور پروانه

8

مرضیه پیوسته

صومعه سرا

صدور پروانه

9

احمد نورمحمدی

فومن

صدور پروانه

10

رضا احمدی

فومن

صدور پروانه

11

محمدرضا مسیبی

فومن

صدور پروانه

12

رحمان بخشی

فومن

صدور پروانه

13

کریم عبداللهی

فومن

ارسال برای رفع نقص

14

اسدالله رمضانی

فومن

صدور پروانه

15

رضا اسکندری

فومن

صدور پروانه

16

عاشقعلی اسدی

فومن

صدور پروانه

17

فرخ شیرین پور

فومن

صدور پروانه

18

مهدی مرادعلی تیا

رضوانشهر

صدور پروانه

19

صفات اله مهتابی

رضوانشهر

ارسال برای رفع نقص

20

ابراهیم یوسفی

رضوانشهر

صدور پروانه

21

محمدرضا جوبی

رضوانشهر

صدور پروانه

22

علی کوهنورد

رضوانشهر

صدور پروانه

23

شانس اله جوزاک

رضوانشهر

صدور پروانه

24

زهرا رحمانی

رضوانشهر

صدور پروانه

25

ابراهیم فرخی

رودبار

صدور پروانه

26

سیروس و شهریار پورصدراله

رشت

ارسال برای رفع نقص

27

جواد سمایی

رشت

صدور پروانه

28

علی اکبر نیک نیا

رشت

صدور پروانه

29

محمد توکلی

رشت

صدور پروانه

30

قاسمعلی زنده دل

رشت

صدور پروانه

31

علیرضا علی پور

رودسر

ارسال برای رفع نقص

32

محمد باقر حاجیان

رودسر

ارسال برای رفع نقص

33

بهروز رجب پور

رودسر

ارسال برای رفع نقص

34

بهمن زمردیان

رودسر

ارسال برای رفع نقص

35

حسین حسین زاده

رودسر

ارسال برای رفع نقص

36

اردلان داداش پور و فرحان نعمتی

آستارا

صدور پروانه

 
کد خبر: 1017
  تاریخ خبر : سه‌شنبه 31 مرداد 1396
  آخرین به‌روزرسانی : یکشنبه 5 شهریور 1396
 کارشناس آب سطحی
 1357