صدور 419 فقره مجوز بهره برداری از آبهای زیر زمینی و سطحی

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان ، در 5 ماهه نخست امسال 419 فقره مجوز بهره برداری...

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان ، در 5 ماهه نخست امسال 419 فقره مجوز بهره برداری از آبهای زیر زمینی و سطحی برای شالیزار و سایر مصارف کشاورزی در گیلان صادر شده است.

این گزارش حاکی است ؛ در 5  ماهه نخست امسال دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان با لحاظ نمودن شرایط آب و هوایی استان و به منظور تامین آب اراضی شالیکاری ، نسبت به صدور 206 فقره پروانه بهره برداری از منابع آب زیر زمینی ( حفر چاه ) با تخلیه 7/0 میلیون متر مکعب برای مشروب نمودن 275 هکتار از اراضی گیلان اقدام نموده است.

گفتنی است که این دفتر همچنین بمنظور تامین آب مورد نیاز سایر مصارف کشاورزی استان 140 فقره پروانه بهره برداری از منابع آب زیر زمینی با تخلیه حدود 1/0 میلیون متر مکعب برای 9/71 هکتار از اراضی گیلان صادر نموده است .

لازم به ذکر است در مدت مشابه 47 فقره پروانه بهره برداری از منابع آبهای سطحی با تخلیه 31/1میلیون متر مکعب و گستره تحت پوشش 190 هکتاری برای اراضی شالیکاری و 26 فقره مجوز برداشت از آبهای سطحی با حجم 2/0 میلیون متر مکعب برای تحت پوشش قرار دادن 55 هکتار از اراضی گیلان در سایر مصارف کشاورزی صادر شده است.

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

کد خبر: 604
  تاریخ خبر : دوشنبه 30 شهریور 1394
 دبیر خبر
 908