توسط کارشناسان مطالعات منابع آب شرکت آب منطقه ای صورت گرفت:

تهیه و تدوین کتاب اطلس رودهای گیلان

کتاب اطلس رودهای گیلان توسط چند تن از پژوهشگران ارشد در زمینه آب‌وهوا و منابع آب استان گیلان آقایان نیما فریدمجتهدی، ابراهیم اسعدی‌اسکویی (کارشناسان اداره کل هواشناسی استان گیلان)، خسرو تاجداری و علی فاتحی(کارشناسان آب منطقه ای گیلان) نگاشته شده است.

       اطلس رودهای گیلان، اولین کتاب در نوع خود در گیلان است که در اختیار عموم قرار می‌گیرد. توصیف رودهای گیلان از پدیده‌هایی هستند که بخش مشخصی از سفرنامه‌ها در کتب مرتبط گیلان و جغرافیایی آن را در برمی‌گرفتند. این کتاب چکیده‌ای از طرح‌های تحقیقاتی بی‌شماری است که طی چند دهۀ اخیر در عرصۀ حوضه‌های آبریز گیلان انجام شده و ماحصل تجربه‌‌های حاصل از دو دهۀ فعالیت نگارندگان در زمینۀ مباحث منابع آب و رودهای استان گیلان است. مبنای مطالعه در این پژوهش، نقشه‌های 1:50000 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است. علاوه‌براین از نقشه‌های رقومی 1:25000 سازمان نقشه‌برداری کشور جهت برداشت عمیق‌تر و تصحیح برخی اطلاعات استفاده شده است.

     دراین کتاب مباحث مختلفی در رابطه منابع آب استان ارائه شده است. ابتدا، جغرافیای طبیعی گیلان با دیدگاه تأثیر آن بر منابع آب استان گیلان،‌ ویژگی‌های زمین‌ریخت‌شناسی رودخانه‌های گیلان و نقش جغرافیای طبیعی در توزیع شبکۀ آبراهه‌های استان موردِ بحث قرار گرفته‌است. آب‌وهوای گیلان، به‌عنوان عامل اصلی به وجود آمدن جریان‌های سطحی و رودخانه‌ها هستند موردِ بررسی قرار گرفت. آبدهی رودخانه‌های گیلان به‌عنوانِ پی‌آمد بارش و تغییرهای ماهانۀ آن از دیگر مطالب ارائه شده‌است. در پایان، توضیحاتی در زمینۀ هر کدام از رودهای گیلان که دارای پس‌کرانه‌های کوهستانی و حوضه‌ی آبریز مستقلی هستند، بیان شده‌است. این اطلاعات شامل موقعیت جغرافیایی، مهم‌ترین سکونتگاه‌های انسانی در حوضه، شاخه‌ها و رودهای آن، ویژگی‌های هندسی حوضه، برخی از مشخصه‌های آبدهی و بارش حوضۀ آبریز و در پایان جاذبه‌های طبیعی و انسانی برجسته آن‌ها است.

      این کتاب توسط چند تن از پژوهشگران ارشد در زمینه آب‌وهوا و منابع آب استان گیلان آقایان نیما فریدمجتهدی، ابراهیم اسعدی‌اسکویی (کارشناسان اداره کل هواشناسی استان گیلان)، خسرو تاجداری و علی فاتحی(کارشناسان آب منطقه ای گیلان) نگاشته شده است. این کتاب با حمایت حوزه هنری استان گیلان و توسط انتشارات فرهنگ ایلیا در رشت به چاپ رسیده است.

 شایان ذکر است، از مولفین این کتاب در هفته کتابداری توسط استاندار تقدیر به عمل آمد.

کد خبر: 1304
  تاریخ خبر : سه‌شنبه 30 بهمن 1397
  آخرین به‌روزرسانی : چهارشنبه 1 اسفند 1397
 دبیر خبر
 1144