پیام سپاسگزاری و تقدیر وزارت نیرو از همراهی هموطنان عزیز در پیک مصرف آب و برق در تابستان 1397

پیام سپاسگزاری و تقدیر وزارت نیرو از همراهی هموطنان عزیز در پیک مصرف آب و برق در تابستان 1397

پیام سپاسگزاری و تقدیر وزارت نیرو از همراهی هموطنان عزیز در پیک مصرف آب و برق در تابستان 1397

کد خبر: 1231
  تاریخ خبر : دوشنبه 2 مهر 1397
  آخرین به‌روزرسانی : سه‌شنبه 3 مهر 1397
 دبیر خبر
 977