آبگذاری کانال های آب کشاورزی در دهه اول اردیبهشت

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان از آغاز آب گذاری کانال های آب کشاورزی استان در دهه اول اردیبهشت ماه خبر داد.

       به گزارش روابط عمومی؛ وحید خرّمی  مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان گفت: با توجه به شرایط منابع آبی و تقویم زراعی جهاد کشاورزی با  تصمیم گیری در کمیته منابع و مصارف آب استان، آب گذاری کانال راست سنگر و فومنات از پنجم اردیبهشت ماه و کانال چپ سد سنگر از نهم اردیبهشت ماه آغاز می شود.

 خرّمی افزود: آب گذاری در کانال های راست و چپ سد سنگر به مدت ۲۰ روز پیوسته برای نشاکاری مطابق تقویم زراعی خواهد بود و در ادامه نوبت بندی مطابق روش سالهای گذشته انجام خواهد شد که به موقع اطلاع رسانی نیز میگردد.

لازم بذکر است شبکه سفیدرود شامل فومنات، کانال راست و چپ سنگر بالغ بر 172 هزار هکتار از شالیزار های استان را آبیاری می نماید.

کد خبر: 1856
  تاریخ خبر : یکشنبه 29 فروردین 1400
  آخرین به‌روزرسانی : دوشنبه 30 فروردین 1400
 دبیر خبر
 1692