مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان:

ادامه روند آبگذاری در کانال‌های آب کشاورزی / شالیکاران نگران کمبود آب نباشند

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان گفت: روند آبگذاری در کانال‌های آب کشاورزی بدون نوبت‌بندی درحال اجرا است.

      مهندس وحید خرّمی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان گفت: روند آبگذاری در کانال‌های آب کشاورزی بدون نوبت‌بندی ادامه دارد و کشاورزان نگران کمبود آب نباشند.وی، با بیان اینکه شالیکاران گیلانی نگران کمبود آب نباشند، افزود: آبگذاری کانال‌های آب کشاورزی در گیلان بدون نوبت‌بندی و تا پایان فصل زراعت برنج ادامه پیدا می‌کند، بنابراین شالیکاران این استان نباید نگران کمبود آب در مزارع خود باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان، حجم آب ذخیره شده در سد سفیدرود را حدود ۷۸۰ میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت: این مقدار آبی که هم‌اکنون در پشت سد سفیدرود ذخیره شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش خوبی همراه است.

مهندس خرّمی، با بیان اینکه هیچ نگرانی خاصی برای تأمین آب مورد نیاز کشاورزی تا پایان فصل زراعت در گیلان وجود ندارد، افزود: تا روزی که کشاورزان و شالیکاران گیلانی برای ادامه زراعت برنج در مزارع خود به آب نیاز داشته باشند آبگذاری در کانال‌ها ادامه دارد. وی با اشاره به کمبود آب ایجاد شده در برخی از مناطق گیلان، گفت: توزیع نامناسب آب در داخل مزارع در سال‌های گذشته نیز بوده است که این امر به مدیریت مناسب خود شالیکاران نیاز دارد، اما شرکت آب منطقه‌ای گیلان هیچ محدودیتی برای آبگذاری در کانال‌ها ندارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان اجرای یک مرحله نوبت‌بندی آب در استان را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: کشاورزان و شالیکاران گیلانی در صورت بروز هرگونه مشکل در روند آبگذاری در کانال‌ها می‌توانند به ادارات آبیاری و جهاد کشاورزی شهرستان خود مراجعه کنند.

کد خبر: 1404
  تاریخ خبر : شنبه 15 تیر 1398
  آخرین به‌روزرسانی : یکشنبه 16 تیر 1398
 دبیر خبر
 982