آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن ویژه کارکنان سهامی آب منطقه ای گیلان

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن ویژه کارکنان سهامی آب منطقه ای گیلان به شماره ثبت 17461 رأس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخه: 27/5/1395 در محل سالن اجتماعات معاونت مالی و پشتیبانی به آدرس شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تشکیل می گردد.

 

 

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن ویژه کارکنان سهامی آب منطقه ای گیلان به شماره ثبت 17461 رأس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخه: 27/5/1395 در محل سالن اجتماعات معاونت مالی و پشتیبانی به آدرس شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود شخصاً یا وکالتاً جهت اخذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.

 

       ضمناً به اطلاع می رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 25/5/1395 در دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید نمایندگی، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

دستور جلسه :

1-ارائه گزارشهیأت مدیره و بازرسین

2-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس/بازرسین به علت اتمام مهلت فعالیت قانونی

3-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1394

4-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1395

5-تعیین روزنامه رسمی جهت درج آگهی های شرکت

6-تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی

 

*داوطلبان تصدی سمت بازرسی به موجب ماده (2) دستورالعمل نحوه تشکیل مجامع عمومی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

 

توجه: در صورتیکه جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول در تاریخ فوق الذکر به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا رسمیت نیافت، جلسه نوبت دوم با همان دستور و در همان مکان و روز دوشنبه مورخه: 95/6/8 رأس همان ساعت تشکیل خواهد شد.   

 

هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن ویژه کارکنان سهامی آب منطقه ای گیلان

کد خبر: 831
  تاریخ خبر : سه‌شنبه 5 مرداد 1395
  آخرین به‌روزرسانی : سه‌شنبه 12 مرداد 1395
 دبیر خبر
 966
  دیدگاه کاربران
  اخبار مرتبط