آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن ویژه کارکنان سهامی آب منطقه ای گیلان

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن ویژه کارکنان سهامی آب منطقه ای گیلان به شماره ثبت 17461 رأس ساعت 14 روز یکشنبه مورخه: 17/5/1395 در محل سالن اجتماعات معاونت مالی و پشتیبانی به آدرس شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تشکیل می گردد.

 

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن ویژه کارکنان سهامی آب منطقه ای گیلان به شماره ثبت 17461 رأس ساعت  14 روز یکشنبه مورخه:  17/5/1395 در محل سالن اجتماعات معاونت مالی و پشتیبانی به آدرس شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تشکیل می گردد.

لذا از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود شخصاً یا وکالتاً جهت اخذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.

ضمناً به اطلاع می رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ  15/5/1395 در دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید نمایندگی، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

دستور جلسه :

*طرح و تصویب اساسنامه جدید وزارت تعاون –کار و رفاه اجتماعی

توجه :

  1. در صورتیکه جلسه مجمع عمومی  فوق العاده نوبت اول در تاریخ فوق الذکر به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا رسمیت نیافت، جلسه فوق الذکر نوبت دوم با همان دستور و در همان مکان و در روز چهارشنبه مورخه: 27/5/1395 رأس همان ساعت تشکیل خواهد شد.
  2. در صورتیکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا رسمیت نیافت، جلسه فوق العاده نوبت سوم با همان دستور و در همان مکان و در روز دوشنبه مورخه: 8/6/1395 رأس همان ساعت تشکیل خواهد شد.

هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن ویژه کارکنان سهامی آب منطقه ای گیلان

کد خبر: 830
  تاریخ خبر : سه‌شنبه 5 مرداد 1395
  آخرین به‌روزرسانی : سه‌شنبه 12 مرداد 1395
 دبیر خبر
 745
  دیدگاه کاربران
  اخبار مرتبط
اطلاعیه مذهبی
اطلاعیه مذهبی
سه‌شنبه 20 شهریور 1397