گزارش تصویری: برگزاری مراسم تقدیر از تلاش و زحمات همکاران شرکت

گزارش تصویری: برگزاری مراسم تقدیر از تلاش و زحمات همکاران شرکت

گزارش تصویری: برگزاری مراسم تقدیر از تلاش و زحمات همکاران شرکت

کد خبر: 733
  تاریخ خبر : چهارشنبه 26 اسفند 1394
  آخرین به‌روزرسانی : یکشنبه 8 فروردین 1395
 دبیر خبر
 1258