سلام دوست عزیز! تسلیتی به وسعت همه کائنات ...

(( سالروز شهادت جانسوز حضرت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد))

امشب کوچه پس کوچه های شهر پیامبر(ص) که چه؛ تمام کائنات و هستی داغدارند و بقیع، چشم انتظار مسافری ملکوتی از تبار نور و هدایت است ...باز آغوش گشوده تا تکه ای از همه انسانیت به خون نشسته از جفای ایام را در بغل گیرد...

بغض غریبی گلوی عالم را می فشارد و سنگینی داغی جانسوز بر قلب زمین، زخم میزند . ملائک ، قدم تا قدم مدینه را در پی نوری می جویند که محضر مبارکش ، منبع فیض ملکوتیان و آسمانیان بود .اما...

به ستاره های آسمان بگویید دیگر ماه پر فروغ آنچه علم در عالم بود، طلوع نخواهد کرد .

 امشب کوچه پس کوچه های شهر پیامبر(ص) که چه؛ تمام کائنات و هستی داغدارند و بقیع، چشم انتظار مسافری ملکوتی از تبار نور و هدایت است ...باز آغوش گشوده تا تکه ای از همه انسانیت به خون نشسته از جفای ایام را در بغل گیرد...

 مظلومیت مزار بی شمع و چراغ و غریبانه ات ، صفحه ای دیگر از کتاب پردرد تشیع است، که مظهر تظلمی هزار و اندی ساله است و خود مرثیه ای دیگر از قصة غصه های مسلمانان و شیعیان عالم...

عروج ملکوتی پنجمین آفتاب از آفتابیان و نورانیان گلستان احمدی(ص)، تسلیت باد... 

 

کد خبر: 603
  تاریخ خبر : یکشنبه 29 شهریور 1394
 دبیر خبر
 949