همزمان با سفر مدیرعامل منابع آب ایران به استان گیلان؛

آب اندازی کانال انحراف سد لاستیکی فخرآباد (لشت نشاء) آغاز گردید

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان؛همزمان با سفر مهندس محمد حاج رسولی ها مدیرعامل منابع آب ایران به استان گیلان؛آب اندازی کانال انحراف سد لاستیکی فخرآباد (لشت نشاء) آغاز گردید

 به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان؛ سد لاستیکی فخرآباد بخشی از آب های ناشی از بارندگی، زه آبهای اراضی زراعی را در فصول زراعی جمع آوری و به مصرف اراضی کشاورزی در دو طرف رودخانه می­رساند. میانگین آبدهی رودخانه اوشمک در محل سد ، در سری دراز مدت 30 ساله در حدود 65/4 مترمکعب بر ثانیه (3/147 میلیون متر مکعب در سال) می باشد. حجم آب ذخیره شده برابر با 450  هزار مترمکعب و حجم آب تنظیمی برابر با 2 میلیون متر مکعب می باشد.

محل احداث سد لاستیکی برروی رودخانه اوشمک در روستای فخرآباد (شمال شرق شهرستان رشت) می باشد. راه دسترسی به این رودخانه در محل سد، جاده کناره می باشد که لشت نشاء را به زیباکنار متصل می نماید.

از مهمترین مزایای احداث سد لاستیکی فخرآباد :

- توسعه وبهبود آبیاری اراضی شالیزاری درحدود 1،000 هکتار

- ایجاد حوضچه مکش مناسب جهت پمپاژ

- جلوگیری از تداخل آب شور دریا با آب شیرین رودخانه

- ذخیره سازی آب و تنظیم جریان

-- بهبود شرایط زیست محیطی و بیولوژی و اکولوژی محدوده طرح

- بهره برداری توریستی وتفریحی

- تغذیه آب زیرزمینی

- ساماندهی رودخانه ها

- جمع آوری زه آبهای دشت در منتهی الیه ورود به دریا                                                                           

 خلاصه عملیات انجام شده در ماه جاری با ذکر موقعیت و مقادیر

  1. عملیات سنگ چینی کانال انجراف به طول تقریبی 270 متر با حجم 3000 متر مکعب سنگ لاشه در ساحل سمت راست اجرا گردید.

    2.عملیات ترمیم و بهسازی پل آبنما با اجرای حجم 650 متر مکعب اجرا گردید.

کد خبر: 602
  تاریخ خبر : پنجشنبه 26 شهریور 1394
 دبیر خبر
 1228