بنابر اعلام امور منابع آب شهرستان لنگرود ؛

3150متر مربع از بستر رودخانه ها و زهکش های موجود در شهرستان لنگرود رفع تصرف شد

از ابتدای سال جاری تاکنون3150 متر مربع از بستر رودخانه ها و زهکش های موجود در شهرستان لنگرود رفع تصرف و آزاد سازی شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان به نقل از امور منابع آب شهرستان لنگرود ، باتوجه به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی و همچنین به منظور جلوگیری از تعدی به اراضی دولتی، در راستای وظایف سازمانی و حسب کسب اطلاع از تصرف اراضی در شهرستان لنگرود، لذا پس از اخذ دستور از مقام قضایی و حضور ماموران کلانتری، اراضی تصرفی به میزان حدود3150 متر مربع رفع تصرف و آزادسازی شد.

براساس این گزارش ارزش این رفع تصرفات، صدو پنجاه و هفت میلیون و پانصد هزار تومان می باشد.

کد خبر: 594
  تاریخ خبر : چهارشنبه 18 شهریور 1394
  آخرین به‌روزرسانی : شنبه 21 شهریور 1394
 دبیر خبر
 935