توقیف 3 دستگاه حفاری غیر مجاز در شهرستانهای رودسر و املش

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان به نقل از امور منابع آب شرق دور، از ابتدای سال جاری تاکنون سه دستگاه حفاری...


به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان به نقل از امور منابع آب شرق دور، از ابتدای سال جاری تاکنون سه دستگاه حفاری غیرمجاز در سطح شهرستانهای رودسر و املش توقیف شد.
بنابر این گزارش و به دنبال گزارش های مردمی مبنی بر حفاری غیرمجاز سه حلقه چاه در سطح شهرستانهای رودسر و املش، پرسنل امور منابع آب شهرستان با هماهنگی مراجع قضایی و با همکاری نیروی انتظامی سه دستگاه حفاری غیرمجاز را توقیف و به پارکینگ امور آب منتقل کردند.
وی افزود : از ابتدای سال جاری تاکنون سه دستگاه حفاری غیرمجاز توسط امور منابع آب شرق دور توقیف گردیده است.

کد خبر: 593
  تاریخ خبر : چهارشنبه 18 شهریور 1394
 دبیر خبر
 862