بنابر اعلام امور منابع آب شرق دور ؛

300متر مربع از اراضی دامان محله بالانوده از توابع بخش کلاچای رودسر رفع تصرف شد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان به نقل از امور منابع آب شرق دور، باتوجه به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی و همچنین به منظور جلوگیری از تعدی به اراضی دولتی...

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان به نقل از امور منابع آب شرق دور، باتوجه به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی و همچنین به منظور جلوگیری از تعدی به اراضی دولتی، در راستای وظایف سازمانی و حسب کسب اطلاع از تصرف اراضی در منطقه دامان محله بالانوده از توابع بخش کلاچای که توسط یکی از اهالی منطقه به تصرف در آمده بود، لذا پس از اخذ دستور از مقام قضایی و حضور ماموران کلانتری، اراضی تصرفی به میزان حدود300 متر مربع رفع تصرف و آزادسازی شد.   

کد خبر: 592
  تاریخ خبر : یکشنبه 15 شهریور 1394
 دبیر خبر
 1046