به قلم یکی از همکاران دفتر حقوقی آب منطقه ای گیلان صورت گرفت؛

تألیف کتاب نظام حقوقی حقابه ها در ایران

کتاب نظام حقوقی حقابه ها در ایران به قلم سعیده فرخی کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک و کارشناس حقوقی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان منتشر شد.

       به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان؛ در مقدمه این کتاب آمده است، با توجه به نقش حیاتی آب در زندگی بشر و ارزش اقتصادی بی نظیر آن و همچنین آثار زیانبار تقسیم آب به شیوه سنتی به خصوص در ارتباط با آب های سطحی، قانونگذار ضمن حفظ حقوق مکتسبه دارندگان حقابه، اقدام به تغییراتی در مقررات مربوط به تقسیم آب و حقابه از جمله تبدیل حقابه ها به پروانه مصرف نموده که علی رغم تحریر کتب و مقالاتی در این زمینه، نیاز به شناخت بیشتر مفهوم و اوصاف حقابه و همچنین بررسی تغییرات قانونی صورت گرفته می باشد.

کتاب مذکور که توسط شرکت سهامی انتشار، منتشر گردیده در 196 صفحه توسط سعیده فرخی تحریر شده و دکتر رحیم پیلوار نیز مقدمه آن را نوشته است. پیش از این یک کتاب و مقالات دیگری نیز توسط سعیده فرخی کارشناس حقوقی شرکت آب منطقه ای گیلان به رشته تحریر در آمده است.

کد خبر: 2402
  تاریخ خبر : چهارشنبه 17 آبان 1402
  آخرین به‌روزرسانی : یکشنبه 21 آبان 1402
 دبیر خبر
 342