اخذ گواهینامه مدیریت پسماند توسط شرکت آب منطقه ای گیلان

در راستای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور حفظ محیط زیست کشور از آثار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان موفق به اخذ گواهینامه مدیریت پسماند بر اساس استانداردهای لازم شد.

       به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان؛ در راستای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرایی ماده 38 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و همچنین ماده2-2-3 دستورالعمل اجرای آئین نامه نظام مدیریت سبز به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها و با توجه به همکاری فی ما بین در امر تفکیک و برنامه ریزیهای سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به منظور آموزش لازم و براساس مشاهدات و مکتوبات و بررسی های صورت گرفته توسط سازمان مربوطه، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان موفق به اخذ گواهینامه مدیریت پسماند براساس استانداردها در سال 1401 شد.

کد خبر: 2316
  تاریخ خبر : شنبه 30 اردیبهشت 1402
  آخرین به‌روزرسانی : شنبه 30 اردیبهشت 1402
 دبیر خبر
 416