صدور برچسب انرژی برای ساختمان های اداری شرکت آب منطقه ای گیلان

گواهینامه برچسب انرژی ساختمان های اداری شرکت آب منطقه ای گیلان توسط بازرس انرژی ساختمان و براساس استاندارد ملی ایران به شماره 2-14254 صادر گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان ؛ به نقل از معاونت منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی این شرکت ، با هدف اندازه‌گیری میزان مصرف انرژی در ساختمان های اداری بر اساس شاخص های مصرف انرژی و نسبت انرژی توسط بازرس فنی مورد ارزیابی قرار گرفت و برچسب قابل قبول انرژی برای ساختمان های اداری شرکت آب منطقه ای گیلان صادر گردید .

کد خبر: 2312
  تاریخ خبر : دوشنبه 25 اردیبهشت 1402
  آخرین به‌روزرسانی : چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402
 دبیر خبر
 220