اخذ گواهینامه استاندارد 16000-1 توسط شرکت آب منطقه ای گیلان

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان بر اساس موضوع مفاد ماده( 17) قانون هوای پاک و آیین نامه اجرایی آن گواهینامه استاندارد 16000-1 را دریافت کرد.

       به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، بر اساس موضوع مفاد ماده(17) قانون هوای پاک و آیین نامه اجرایی آن، مالکان، مسئولان یا رؤسای مراکز موضوع تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مکلفند نسبت به معاینه فنی موتورخانه ها و سایر سامانه های احتراقی خود و دریافت گواهی از سازمان ملی استاندارد ایران برابر استاندارد مربوط اقدام نمایند که رد این خصوص شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان توانست با رعایت کلیه ضوابط پیش بینی شده در قانون، گواهی استاندارد1-16000  را دریافت نماید.

کد خبر: 2272
  تاریخ خبر : سه‌شنبه 23 اسفند 1401
  آخرین به‌روزرسانی : چهارشنبه 9 فروردین 1402
 دبیر خبر
 121