انتخاب مدیر منابع آب شهرستان های فومن وشفت به عنوان مدیر نمونه

مدیر منابع آب شهرستان های فومن و شفت در هفته دولت سال 1401 به عنوان مدیر نمونه انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان؛ در هفته دولت سال 1401، محمد صادق رجبی مدیر منابع آب شهرستان های فومن و شفت توسط موسی فکور فرماندار شهرستان فومن ، به عنوان مدیر نمونه انتخاب و با اهداء لوح از وی تقدیر شد.

کد خبر: 2179
  تاریخ خبر : چهارشنبه 9 شهریور 1401
 دبیر خبر
 523