انتخاب رئیس اداره منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه به عنوان مدیر نمونه

با انتخاب فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه ،رئیس اداره منابع آب این شهرستان به عنوان مدیر نمونه انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان؛ در هفته دولت سال 1401، محمد حسین کریمی رئیس اداره منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه توسط حسین ذاکر استقامتی فرماندار این شهرستان به عنوان مدیر نمونه انتخاب و با اهداء لوح از وی تقدیر شد.

کد خبر: 2178
  تاریخ خبر : چهارشنبه 9 شهریور 1401
 دبیر خبر
 206