فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری طرح  احداث سردهنه بتنی روستاهای جورکاسر و سیویر

 در راستای عمل به دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در نظر دارد پروژه (احداث سردهنه بتنی روستاهای جورکاسر و سیویراملش )با مشخصات اولیه ذیل را به سرمایه گذاران بخش خصوصی علاقه مند که از توانایی مالی لازم و تجربیات مفید برخوردار هستند واگذار نماید.

       فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری طرح احداث سردهنه بتنی روستاهای جورکاسر و سیویر
 در راستای عمل به دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در نظر دارد پروژه(احداث سردهنه بتنی روستاهای جورکاسر و سیویراملش) با مشخصات اولیه ذیل را به سرمایه گذاران بخش خصوصی علاقه مند که از توانایی مالی لازم و تجربیات مفید برخوردار هستند واگذار نماید.
الف: موضوع و مشخصات پروژه: احداث سردهنه بتنی روستاهای جورکاسر و سیویر
- مشخصات اولیه: احداث سردهنه بتنی به همراه کف بند جهت آبگیری انهار آبرسان جورکاسر و سیویر
- محل اجرا: شهرستان املش
- برآورد اولیه بر اساس فهارس بهای سال 1400: مبلغ  16،775،154،276 ریال 
- مدت اولیه قرارداد 4 ماه می باشد
ب- شرایط پیشنهاد دهندگان:
- داشتن رتبه آب متناظر با مبلغ عملیات اجرائی (پایه 5 آب)  الزامی است
- اولویت در انتخاب سرمایه گذار دارای سابقه موفق و مورد تائید توسط شرکت سهامی آب منطقه ای براساس اجرای پروژه های مشابه و همچنین سرمایه گذار بومی می باشد.
 
 ج: محل و زمان تحویل دریافت اسناد فراخوان و تحویل آن: پیشنهاد دهندگان می توانند از تاریخ درج آگهی فراخوان به مدت 7 روز نسبت دریافت اسناد از پایگاه اطلاع رسانی شرکت آب منطقه ای گیلان به آدرس WWW.GLRW.IR اقدام نمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد بیانگر صلاحیت سرمایه گذار شامل بخش اسناد فنی شامل گواهی صلاحیت رتبه بندی، سوابق کاری مشابه و... همچنین بخش اسناد مالی(اسناد مثبته در خصوص توانائی مالی سرمایه گذار) تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای گیلان واقع در رشت- بلوار امام خمینی می باشد.
 
شرکت سهامی آب منطقه ای
WWW.GLRW.IR
 
کد خبر: 2106
  تاریخ خبر : دوشنبه 12 اردیبهشت 1401
  آخرین به‌روزرسانی : شنبه 17 اردیبهشت 1401
 دبیر خبر
 496
  دیدگاه کاربران