مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان از سدهای تاریک و سنگر بازدید کرد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان از سدهای انحراف آب تاریک و سنگر بصورت سرزده بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت های تعمیراتی و آماده سازی این سدها برای سال زراعی آتی قرار گرفت .

      به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان؛ در این بازدید، وحید خرّمی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان از نزدیک فعالیتهای تعمیراتی و آماده سازی برای سال زراعی آتی این سدهای انحراف آب را مورد بررسی قرار داد و گفت: الحمدالله سدهای انحراف آب تاریک و سنگر در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارند.
وی در ادامه از کشاورزان عزیز درخواست نمود که به توصیه های سازمان جهاد کشاورزی توجه و از روان آب‌های موجود برای شخم اولیه اقدام کنند.

کد خبر: 2069
  تاریخ خبر : چهارشنبه 18 اسفند 1400
  آخرین به‌روزرسانی : شنبه 21 اسفند 1400
 دبیر خبر
 558