آبگذاری کانال چپ سد سنگر از فردا آغاز خواهد شد

کانال چپ سد سنگر از فردا ۹ اردیبهشت به مدت ۲۰روز آبگذاری می‌شود.

       به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان؛ وحید خرّمی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان گفت: کانال چپ سد سنگر برای آبیاری شالیزار‌های مناطق مرکزی استان شامل رشت، خمام، کوچصفهان، لشت نشاء، سنگر و خشکبیجار از فردا ۹ اردیبهشت به مدت ۲۰ روز آبگذاری می‌شود. وی افزود: کانال راست سد سنگر برای آبیاری شالیزار‌های مناطق شرقی و کانال‌ آب بر فومنات برای تأمین آب زراعی شالیزار‌های غرب استان از پنجم اردیبهشت ماه به مدت ۲۰ روز آبگذاری شده است. مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان تأکید نمود: در این مدت 20 روزه، شالیکاران برای نشاء شالیزارهایشان هر چه سریعتر اقدام نمایند.

کد خبر: 1870
  تاریخ خبر : چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400
  آخرین به‌روزرسانی : شنبه 11 اردیبهشت 1400
 دبیر خبر
 1752