اطلاعیه مهم :

شروع اولین مرحله آبگذاری کانال های آبیاری شبکه سفید رود

اولین مرحله آبگذاری کانال های آبیاری شبکه سفید رود در گیلان ،از روز پنجم و نهم اردیبهشت ماه آغاز می گردد .

       به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان؛ با عنایت به آبگذاری کانال های آبیاری فومنات و راست سنگر (مناطق شرقی گیلان) از پنجم اردیبهشت ماه و کانال چپ سنگر (مناطق مرکز گیلان) از نهم اردیبهشت ماه به مدت 20 روز پیوسته برای نشاکاری، به اطلاع کشاورزان عزیز و زحمتکش می رساند؛ هر چه سریعتر نسبت به خزانه گیری و نشاء برنج بر اساس تقویم زراعی اقدام نمایند.

شایان ذکر است با توجه به رهاسازی آب سد سفیدرود و افزایش جریان آب رودخانه سفیدرود و کانال های آبیاری؛ جهت جلوگیری از بروز هرگونه خسارات جانی و مالی احتمالی، ضرورت دارد کلیه شرکت‌های فعال در بستر رودخانه سفیدرود نسبت به خارج نمودن ادوات و تجهیزات خود اقدام و از کلیه شهروندان و مسافران عزیز استان گیلان تقاضا دارد جهت پیشگیری از حوادث ناشی از ورود اشخاص به بستر و حریم رودخانه سفیدرود، تأسیسات و کانال‌های آبیاری جدا خودداری نمایند.

کد خبر: 1861
  تاریخ خبر : شنبه 4 اردیبهشت 1400
  آخرین به‌روزرسانی : یکشنبه 5 اردیبهشت 1400
 دبیر خبر
 2052
  دیدگاه کاربران