فراخوان عمومی تعیین حد بستر و و حریم رودخانه زیلکی رود

آگهی فراخوان عمومی تعیین حد بستر و و حریم رودخانه زیلکی رود به همراه نقشه در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ هشتم دیماه 1399 چاپ گردید .

 شرکت آب منطقه ای گیلان در راستای اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اختیار حاصله از تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و به استناد ماده 3 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی و آبیاری و زهکشی مورخ 1379/08/11 هیات محترم وزیران مبادرت به تعیین حد بستر و و حریم "رودخانه زیلکی رود" در شهرستان رودبار مطابق نقشه ذیل نموده است. لذا به اطلاع کلیه اشخاص ذینفع (حقیقی یا حقوقی) می رساند که برای کسب اطلاع از حد بستر و حریم رودخانه یاد شده به شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان واقع در رشت، بلوار امام خمینی، دبیرخانه کمیسیون ماده 3 مراجعه و چنانچه اعتراضی نسبت به میزان بستر و حریم رودخانه مذکور داشته باشند، می توانند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این اطلاعیه، اعتراض خود را به دبیرخانه کمیسیون مذکور تسلیم و رسید دریافت دارند. بدیهی است به اعتراضات واصله پس از انقضاء مهلت قانونی به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لینک آگهی فراخوان عمومی ، روزنامه جمهوری اسلامی ، 8 دیماه 1399

کد خبر: 1785
  تاریخ خبر : سه‌شنبه 9 دی 1399
  آخرین به‌روزرسانی : سه‌شنبه 9 دی 1399
 دبیر خبر
 860
  دیدگاه کاربران