مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان خبر داد :

اجرای سر دهنه سازی شیرتر و پاسکه نهر در شهرستان فومن

رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان از اجرای تعدادی از سر دهنه های تخریب شده در سیلاب های اخیر در شهرستان فومن خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان؛ مهندس وحید خرّمی رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان از اجرای تعدای از سردهنه های تخریب شده در سیلابهای اخیر در شهرستان فومن خبر داد و گفت: این سر دهنه ها با توجه به استفاده از گابیون در دو طرف دیواره و همچنین کف رودخانه، در برابر سیلاب مقاومت بیشتری دارند.

مهندس خرّمی گفت: پروژه سردهنه سازی شیرتر در شهرستان فومن با اعتباری بالغ بر 450 میلیون تومان و پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی توسط شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان در دست اجرا است.

رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان افزود: اجرای عملیات سردهنه سازی پاسکه نهر واقع در رودخانه ماسوله رودخان در منطقه باغبانان از دیگر پروژه های در حال اجرا با اعتباری بالغ بر 340 میلیون تومان می باشد که تاکنون پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی داشته است.

مهندس خرّمی در پایان اظهار داشت: نهر آبرسان شیرتر حدود 90 هکتار از اراضی زیر کشت روستاهای شیرتر و شنبه بازار و سردهنه پاسکه نهر 85 هکتار از اراضی روستاهای باغبانان و نصراله آباد را تحت پوشش قرار می دهند.