با محوریت طرح احیا و تعادل بخشی در محل سد سفید رود :

نشست مشترک آب منطقه ای گیلان با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گیلان برگزار شد

نشست مشترک آب منطقه ای گیلان با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گیلان با محوریت طرح احیاء و تعادل بخشی برگزار شد .

       به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان نشست مشترک شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گیلان در خصوص طرح احیا و تعادل بخشی و تعین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری در محل سد مخزنی سفیدرود برگزار شد.

این گزارش حاکی است در ابتدای این جلسه علی حنیفه پور ریس گروه طرح احیاء و تعادل بخشی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان با ارائه گزارشی از وضعیت و سیمای منابع آب استان، به تشریح آخرین اطلاعات منابع آب زیر زمینی، تعین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری و پروژه طرح تعادل بخشی پرداخت.

در ادامه نیز هر یک از حاضرین به طرح مسائلی در خصوص آب های زیرزمینی و مشکلات کشاورزان در بخش صدور مجوزهای چاههای آب کشاورزی پرداختند که پس از ارائه پاسخ از طرف ریس گروه طرح احیاء و تعادل بخشی تمهیداتی در راستای رفع مشکلات و تسریع در کار کشاورزان اندیشیده شد.