مدیر امور منابع آب لاهیجان و سیاهکل خبر داد :

ساماندهی رودخانه شمرود در سیاهکل در حال انجام است

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان مدیر امور منابع آب لاهیجان و سیاهکل از ساماندهی رودخانه شمرود در سیاهکل خبر داد .

       محمد جواد علیزاده مدیر امور منابع آب لاهیجان و سیاهکل گفت : به منظور ساماندهی رودخانه شمرود در سیاهکل در ساحل راست رودخانه مذکور در حال احداث دایک خاکی به طول 200 متر هستیم.

      وی افزود : این دایک خاکی وظیفه مهم حفاظت از دیواره ساحل راست رودخانه شمرود و لاینیگ احداث شده توسط جهاد و کشاورزی استان را بر عهده خواهد داشت.

       مدیر امور منابع آب لاهیجان و سیاهکل ساماندهی با اشاره به اینکه با مساعدت هوا ساماندهی رودخانه شمرود طی کمتر از 15 روز آینده به پایان خواهد رسید گت :

       انجام این مهم به پایداری آب نهر موشا ازبرم که چیزی در حدود 250 هکتار از اراضی منطقه را تغذیه می کند منجر خواهد شد.