توسط امور منابع آب شهرستان تالش انجام شد:

آزاد سازی 500 متر از حریم آب بندانی در اسالم

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان آزاد سازی 500 متر از حریم اب بندانی در اسالم انجام شد.

       این گزارش حاکی است با پیگیری امور منابع آب شهرستان تالش ، پس از اخذ دستور مقام محترم قضایی ، رفع تصرف و آزاد سازی حدود  500 متر مربع از حریم آب بندان روستای دیگه سرای بخش اسالم از توابع شهرستان تالش انجام شد.