توسط امور منابع آب شهرستان های رضوانشهر ، ماسال و بندر انزلی در فصل آبیاری سالجاری انجام شد :

دیواره سازی پنج نقطه در سه رودخانه شهرستان رضوانشهر

حامد نیکنام مدیر امور منابع آب شهرستان های رضوانشهر ، ماسال و بندر انزلی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان از دیواره سازی و اصلاح رودخانه در پنج نقطه در سه رودخانه شهرستان رضوانشهر یعنی رودخانه های دیناچال، شفارود و چافرود خبر داد و گفت : به موازات انجام این کار ساخت 38 سردهنه در انهار درجه یک و دو کشاورزی طی سه مرحله نیز انجام شده است.

وی افزود ؛ تعمیر و تجهیز چاه های کشاورزی به تعداد 31 حلقه از جمله ( گیل چالان-چران-کیشه خاله-ارده رودکنار-رینج محله-ولی آباد-شانکاور-کیشه خاله-خلیل محله-هفت دغنان-و...) ، راه اندازی چاه چران در بخش پره سر که در سال های گذشته حفر شده بود و تامین اقلام مورد نیاز چاه آلان در بخش مرکزی شهرستان رضوانشهر با پیشرفت فیزیکی80درصد از جمله اقدامات انجام شده این امور است.

نیکنام گفت : لایروبی انهار درجه یک و دو کشاورزی به طول 19/5 کیلومتر ، لایروبی و دیواره سازی آب بندان های روستاهای هفت دغنان،خلخالیان،رودبارسرا، تامین پلاستیک جهت جلوگیری از نشت و هدر رفت آب در انهار درجه یک و دو (مازوپشت-امیربند-ارده رودکنارپایین-کیشه خاله) به طول بیش از   500متر ، مدیریت نوبت بندی آب کانال در اراضی ای که از طریق کانال آب بر فومنات آبیاری می شوند ، لایروبی سیفون معکوس کانال آب بر فومنات در روستای طارمسرا ، نصب دریچه آشغالگیر سیفون چافرود ، مرمت وبازسازی وتعمیر دریچه های روی کانال آب بر فومنات در روستای گیل چالان(واحدعمرانیF.5) ، و شناسایی آب بندان های دارای قابلیت واگذاری با الویت کشاورزی در چارچوب شیوه نامه استاندار محترم  به مساحت 17/8  هکتار(بخش مرکزی هفت پهنه-بخش پره سر یک پهنه) از جمله کارهای انجام شده در شهرستان رضوانشهر می باشد.

مدیر امور منابع آب شهرستان های رضوانشهر ، ماسال و بندر انزلی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در خصوص اقدامات انجام شده در شهرستان ماسال نیز گفت : ساخت 30 سردهنه برای انهار درجه یک و دو کشاورزی  منشعب از رودخانه های خالکایی ومرغک و راه اندازی دو ایستگاه پمپاژ دیزلی در ساحل چپ رودخانه خالکایی در پایین دست پل اصلی شهر با دبی مجموع 42 لیتر بر ثانیه از جمله اقدامات انجام شده ماست.

نیکنام گفت : راه اندازی یک ایستگاه پمپاژ برقی در ساحل چپ رودخانه خالکایی جهت آبرسانی به اراضی روستای خودبچر وپایین دست با دبی 67 لیتر بر ثانیه ، لایروبی انهار درجه یک و دو کشاورزی به طول 17/5  کیلومتر ، اجرای پروژه اصلاح مسیر رودخانه و دیواره سازی به طول 700متر در روستای قران و 200متر در روستای دوچکان در چارچوب شیوه نامه ابلاغی استاندار محترم گیلان ، دیواره سازی ساحل راست رودخانه خالکایی به طول چهل(40) متر در محدوده روستای دوله ملال از توابع بخش مرکزی شهرستان ماسال از دیگز اقدامات ماست.

وی افزود ؛ تعمیر و تجهیز چاه های کشاورزی به تعداد ده(10) حلقه (از جمله دلیجان اسطلخ زیر-کوره جان انجیلان و...) ، تعمیر و راه اندازی ایستگاه پمپاژ روستای اولم طی دو مرحله ، تعمیر و بازسازی  نهر آبرسانی روستای قران در تقاطع با رودخانه مرغک که بر اثر سیلاب پاییز سال 97 تخریب شده بود و تامین اقلام مورد نیاز چاه روستای شالکه با پیشرفت فیزیکی80درصد از جمله خدماتی است که با افتخار به مردم ارجمندمان ارائه نمودیم.

 

کد خبر: 1419
  تاریخ خبر : شنبه 29 تیر 1398
  آخرین به‌روزرسانی : یکشنبه 30 تیر 1398
 دبیر خبر
 800