توسط امور منابع آب ناحیه مرکزی آب منطقه ای گیلان به انجام رسید:

آبگیری 167هکتار از آب بندانهای شهرستان رشت

به گزارش خبرنگار روابط عمومی آب منطقه ای گیلان ابوطالب منصوری مدیر امور منابع آب ناحیه مرکزی آب منطقه ای گیلان گفت : به منظور بهره برداری از پتانسیل های آبی شهرستان رشت پیش از فصل زراعی جاری 167 هکتار از آب بندانهای ناحیه مرکزی آبگیری شدند تا در این ایام مورد استفاده و بهره برداری زارعین محترم قرار گیرند.

منصوری گفت : عملیات مذکور در آب بندانهای خنفچه ، جوریاب ، فشتام ، علی بوزایه و ... صورت گرفته است.

وی افزود : از جمله اولیت های دیگر کاری ما برای ورود با آمادگی به فصل زراعی جاری لایروبی انهار شهرستان رشت بود که بدین منظور 251.8 کیلومتر از انهار این حوزه را در بخش مرکزی یعنی رشت ، سنگر ، کوچصفهان ، خمام ، خشکبیجار و لشت نشاء لایروبی نمودیم.

منصوری افزود : راه اندازی 17 حلقه چاه آب کشاورزی در سطح شهرستان رشت ، مرمت ، بازسزی و نوسازی 84 دستگاه دریچه فلزی و 202 مورد تسریع در صدور و صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی و زیر زمینی از جمله اقدامات انجام شده این امور است.

مدیر امور منابع آب ناحیه مرکزی آب منطقه ای گیلان در پایان گفت : تجهیز و راه اندازی 146 ایستگاه پمپاز از برنامه های اولویت دار این امور بوده که به انجام رسیده است.

کد خبر: 1413
  تاریخ خبر : چهارشنبه 26 تیر 1398
 دبیر خبر
 551