در پانزدهمین جلسه سازگاری با کم آبی استان گیلان اعلام شد؛

پایان سرریز سدسفیدرود

مرتضی میرزائی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان در پانزدهمین جلسه سازگاری با کم آبی گفت: سرریز سفیدرود پس از 63 روز پایان یافت.

 

      به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان، معاون حفاظت و بهره برداری این شرکت اظهار داشت: حجم مخزن سدسفیدرود هم اکنون 1024 میلیون متر مکعب است که نسبت به سال گذشته که 806 میلیون متر مکعب بوده افزایش 11 درصدی را نشان می دهد.

وی اعلام نمود با توجه به اتمام سر ریز سد سفیدرود و در جهت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی نوبت بندی آبگذاری کانال ها براساس شرایط انجام خواهد شد.

میرزائی ادامه داد میزان ورودی به سد سفیدرود هم اکنون 125 متر مکعب بر ثانیه و میزان خروجی آن 213 متر مکعب بر ثانیه است که تا کنون یک میلیاردو 116 میلیون متر مکعب از سد سفیدرود جهت آبیاری شالیزارهای استان در کانال ها آبگذاری شده است.

در این نشست مجتهدی نماینده اداره کل هواشناسی استان گیلان در خصوص میزان بارش ها از ابتدا سال زراعی گفت؛ تاکنون میزان بارش ها 20 درصد از حد نرمال بالاتر بوده و میانگین آن 867 میلی متر بوده است.

آقابیگی نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نیز با اعلام اتمام نشاکاری در سطح شالیزارهای استان گیلان افزود: تاکنون 75 درصد از اراضی شالیزارهای برنج استان وجین اول صورت گرفته است.

کد خبر: 1380
  تاریخ خبر : دوشنبه 20 خرداد 1398
  آخرین به‌روزرسانی : سه‌شنبه 21 خرداد 1398
 دبیر خبر
 951