انتقال موقت آب رودخانه خالکایی ماسال جهت تامین آب در فصل کشاورزی

با توجه به تخریب بند انحرافی دوله ملال ماسال در سیلاب پاییز سال 97 در راستای تامین آب 350 هکتار از اراضی کشاورزی پایین دست ،انتقال موقت آب از رودخانه خالکایی ماسال انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان وحید خرّمی رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان ضمن بازدید  از بند انحرافی تخریب شده دوله ملال ماسال گفت : در جهت تامین آب  اراضی کشاورزی که پیش از این ازطریق بند انحرافی دوله ملال آبیاری می گردید ، بصورت اضطراری دو پمپ دیزلی و الکترونیکی جهت انتقال موقت آب کشاورزی در فصل جدید کشاورزی راه اندازی می شود.

در این بازدید فرماندار ماسال نیز حضور داشت. 

کد خبر: 1322
  تاریخ خبر : پنجشنبه 23 اسفند 1397
  آخرین به‌روزرسانی : شنبه 25 اسفند 1397
 دبیر خبر
 1320