معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان :

کشاورزان گیلانی شخم زمستانه مزارع خود را در اولویت قرار دهند

نهمین جلسه کمیته منابع و مصارف سال آبی 1398-1397 و برنامه سازگاری با کم آبی استان گیلان در محل شرکت آب منطقه ای با حضور اعضا برگزار شد.

       نمایندگانی از اداره کل هواشناسی استان، سازمان جهاد کشاورزی استان، شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ،  مؤسسه تحقیقات برنج کشور،  موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر،  اداره کل مدیریت بحران استانداری،  اداره کل شیلات استان و نماینده دفتر فنی استانداری و اعضاء مدعو برگزار شد.

       به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در این جلسه مجتهدی نماینده اداره کل هواشناسی استان گیلان گفت : علی رغم بارش های مناسب در کشور و استان گیلان ، کماکان ایستگاه های کیاشهر، دیلمان و رشت اندکی کاهش بارش را نشان می دهند اما خوشبختانه  امسال سال خوبی برای زاگرس بوده و حوضه آبریز سفیدرود بزرگ نیز دارای وضعیت مناسبی است.

       تاجداری رئیس گروه مطالعات آب های سطحی شرکت آب منطقه ای گیلان نیز  با ارائه گزارشی از میزان بارش در حوضه آبریز سفیدرود و استان گفت ؛ آخرین تصویر پوشش پوشش برف در حوضه آبریز سد سفیدرود در سال جاری عدد 37 هزارکیلومتر مربعی را نشان می دهد که عدد بسیار خوبی است.

      در این جلسه مهندس مرتضی میرزایی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حجم فعلی مخزن سد سفیدرود را 778 میلیون متر مکعب اعلام نمود و گفت ؛ امروز و در حال حاضر 76 درصد از مخزن سد سفیدرود پر از آب است .

      به گزارش خبرنگار روابط عمومی ،میرزایی معاونت حفاظت و بهره برداری این شرکت در ادامه نهمین جلسه کمیته منابع و مصارف سال آبی 1398-1397 گفت : با تو به پر بودن 63 درصدی مخزن سد شهر بیجار انتظار داریم هیچگونه مشکلی نیز برای تامین آب شرب استان تا پایان سال آبی به وجود نیاید.

     معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان با اشاره به اعلام انجام حدود بیش از 40 درصدی شخم زمستانه شالیزارهای گیلان از سوی سازمان جهاد کشاورزی ،تاکید نمود از کشاورزانی که هنوز این مهم را به انجام نرسانده اند  در خصوص انجام شخم زمستانه مزارع خود اقدام نمایند.

کد خبر: 1320
  تاریخ خبر : دوشنبه 20 اسفند 1397
  آخرین به‌روزرسانی : سه‌شنبه 21 اسفند 1397
 دبیر خبر
 802