گزارش تصویری:

از تخریب سد انحرافی رودخانه خالکایی ماسال در سیلاب اخیر و عملیات اجرایی سنگ چینی

گزارش تصویری : سنگ چینی سد انحرافی رودخانه خالکایی ماسال

گزارش تصویری : سنگ چینی سد انحرافی رودخانه خالکایی ماسال

کد خبر: 1257
  تاریخ خبر : دوشنبه 28 آبان 1397
  آخرین به‌روزرسانی : شنبه 3 آذر 1397
 دبیر خبر
 1069