گزارش تصویری:

بازدید اصحاب رسانه شهرستان آستارا از مراحل ساخت پروژه دیواره سازی رودخانه مرزی آستارا چای

بازدید اصحاب رسانه شهرستان آستارا از مراحل ساخت پروژه دیواره سازی رودخانه مرزی آستاراچای

بازدید اصحاب رسانه شهرستان آستارا از مراحل ساخت پروژه دیواره سازی رودخانه مرزی آستاراچای

کد خبر: 1251
  تاریخ خبر : یکشنبه 13 آبان 1397
  آخرین به‌روزرسانی : دوشنبه 14 آبان 1397
 دبیر خبر
 867