«اطلاعیه مهم»

ابلاغ شیوه نامه عملیاتی تعرفه خدمات آب از سوی وزارت نیرو

شیوه نامه عملیاتی از سوی وزارت نیرو در خصوص تعرفه خدمات آب تحویلی و یا برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی ابلاغ گردید.

      

     به گزارش دفتر روابط عمومی به نقل از دفتر حفاظت و بهره برداری و بر اساس شیوه نامه عملیاتی ابلاغی از سوی وزارت نیرو در خصوص تعرفه خدمات آب تحویلی و یا برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی ، ملاک محاسبه حجم آب برداشتی از چاهها ، عدد قرائت کنتورهای حجمی و هوشمند می باشد و چنانچه چاه فاقد کنتور حجمی و هوشمند باشد ، بهره بردار موظف است حداکثر تا پایان تیرماه سال 1397 نسبت به نصب کنتور اقدام نماید. در صورت عدم نصب کنتور پس از مهلت مقرر، حجم آب مندرج در (پروانه بهره برداری) ملاک تعیین میزان آب برداشتی و همچنین محاسبه آب بهاء قرار خواهد گرفت.

کد خبر: 1191
  تاریخ خبر : چهارشنبه 13 تیر 1397
  آخرین به‌روزرسانی : شنبه 16 تیر 1397
 دبیر خبر
 893