گزارش تصویری:

استقرار میز خدمت شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

گزارش تصویری : استقرار میز خدمت شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

گزارش تصویری : استقرار میز خدمت شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

کد خبر: 1188
  تاریخ خبر : دوشنبه 11 تیر 1397
  آخرین به‌روزرسانی : دوشنبه 11 تیر 1397
 دبیر خبر
 934