آبگذاری مجدد تصفیه خانه بزرگ آب شرب شهرستان رشت از آب سد آیت الله بهجت (شهر بیجار)

به اطلاع می رساند، طی روزهای اخیر به دلیل نشت گازوئیل از مخزن سوخت قدیمی و در پی آن حادثه آتش سوزی و جلوگیری از احتمال هرگونه آلودگی در آب شرب، لوله های انحرافی سد آیت الله بهجت (شهر بیجار)...

     

  به اطلاع می رساند، طی روزهای اخیر به دلیل نشت گازوئیل از مخزن سوخت قدیمی و در پی آن حادثه آتش سوزی و جلوگیری از احتمال هرگونه آلودگی در آب شرب، لوله های انحرافی سد آیت الله بهجت (شهر بیجار) به سمت تصفیه خانه بزرگ شهرستان رشت مسدود و عملیات آبگذاری آب شرب در چند روز گذشته از محل سد مخزنی سفیدرود و با نظارت شرکت آبفای شهری و همچنین معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان از لحاظ کیفی در حال انجام بود که پس از رفع کامل نگرانی از هر گونه آلودگی ناشی از سوخت گازوئیل در پایین سد آیت الله بهجت (شهر بیجار) و با تأیید و هماهنگی شرکت آبفای شهری استان، مجدداً عملیات آبگذاری آب شرب تصفیه خانه بزرگ شهرستان رشت از محل سد آیت الله بهجت (شهر بیجار)انجام گردید و شهروندان عزیز هم اکنون از آب سد شهربیجار برخوردار هستند.

کد خبر: 1181
  تاریخ خبر : یکشنبه 3 تیر 1397
  آخرین به‌روزرسانی : یکشنبه 3 تیر 1397
 دبیر خبر
 1027
  دیدگاه کاربران