گزارش تصویری:

کمیته درآمد آب منطقه ای گیلان

به گزارش دفتر روابط عمومی با توجه به تأکید و توجه ویژه مهندس لطفی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت جلسات کمیته درآمد به صورت مستمر و با حضور همه اعضاء برگزار می گردد.

به گزارش دفتر روابط عمومی با توجه به تأکید و توجه ویژه مهندس لطفی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت جلسات کمیته درآمد به صورت مستمر و با حضور همه اعضاء برگزار می گردد.

کد خبر: 1062
  تاریخ خبر : سه‌شنبه 30 آبان 1396
  آخرین به‌روزرسانی : شنبه 4 آذر 1396
 دبیر خبر
 1018