گزارش تصویری:

بازدید کارگروه بازرسی طرح تکریم ارباب رجوع از امور منابع آب فومنات

در راستای طرح تکریم و رضایت مندی ارباب رجوع بازدید کارگروه بازرسی طرح تکریم از امور منابع آب فومنات انجام گرفت

در راستای طرح تکریم و رضایت مندی ارباب رجوع بازدید کارگروه بازرسی طرح تکریم از امور منابع آب فومنات انجام گرفت.

کد خبر: 1059
  تاریخ خبر : سه‌شنبه 23 آبان 1396
  آخرین به‌روزرسانی : سه‌شنبه 23 آبان 1396
 دبیر خبر
 977