گزارش تصوبری:

اجرا ی طرح استعدادیابی توسعه و تأمین سرمایه های انسانی

گزارش تصوبری:اجرا ی طرح استعدادیابی توسعه و تأمین سرمایه های انسانی(جانشین پروری و تأمین مدیر)

         گزارش تصوبری:اجرا ی طرح استعدادیابی توسعه و تأمین سرمایه های انسانی(جانشین پروری و تأمین مدیر) مرداد96

کد خبر: 1012
  تاریخ خبر : سه‌شنبه 24 مرداد 1396
  آخرین به‌روزرسانی : شنبه 28 مرداد 1396
 دبیر خبر
 1203