گزارش تصویری:

آغاز عملیات اجرایی بزرگترین سدلاستیکی ایران

آغاز عملیات اجرایی بزرگترین سدلاستیکی ایران (سدلاستیکی خانه های آسیاب آستارا)

گزارش تصویری :آغاز عملیات اجرایی بزرگترین سدلاستیکی ایران (سدلاستیکی خانه های آسیاب آستارا)

کد خبر: 1007
  تاریخ خبر : یکشنبه 15 مرداد 1396
  آخرین به‌روزرسانی : یکشنبه 15 مرداد 1396
 دبیر خبر
 979